Valmennusta tiedolla ja tunteella

Paulos Oy tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämistä.

Minulla on vahva osaaminen erityisesti luovan ja ideoivan kulttuurin luomisesta sekä miten itsensä johtamista ja yhdessä ohjautuvuutta sen osana voidaan kehittää. Olen kokenut fasilitoija sekä johtamisen kehittämisen osaaja. Käytän valmennuksissani myös taidepainotteisia oppimismenetelmiä, kuten rationaalista ja intuitiivista ajattelua yhdistävää Flowknow®-valmennusmetodia.

Lean-johtaminen, palvelumuotoilu, ryhmä- ja yksilövalmennus ovat osa palvelutarjontaani. Yksilövalmennus tukee käytännönläheisellä tavalla esimerkiksi johtaja-, esimies- ja asiantuntijarooleissa toimivien uralla, sekä roolissa kehittymistä. Edistymisen tulokset ovat helposti seurattavissa.

Image